Vi på Småkryp arbetar aktivt för att våra leksaker ska vara godkända för försäljning inom EU.
Vi är också noga med att varje år besöka våra fabriker för att diskutera nya regler för leksaker som ändras varje år och ser även till att fabrikernas anställda har kollektivavtal mm. Dessutom arbetar vi bara med fabriker som är anslutna till ICTI CARE Foundation.


(ICTI CARE är namnet på leksaksindustrins etiska tillverkningsprogram som syftar till att garantera säkra och humana arbetsplatsmiljöer för anställda på leksaksfabriker i hela världen.)

Vi går på Kemikalieinspektionens föreläsningar för att hänga med i utvecklingen och för att få veta vad som kommer att förändras i framtiden. Vi är också anslutna till Lek & Babybranschen där vi ständigt får uppdateringar om kemikalier och leksaker, samt listor över leksaker som inte har blivit godkända då de innehållit fel kemikalier för leksaksdirektivet (2009/48/EG).

Vi på Småkryp svarar gärna på era frågor om det är något som ni undrar över.